1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.valgeanso.ee (edaspidi e-pood) omanik Valgeanso OÜ (registrikood 11943489), asukohaga Valgeanso talu, Puhtaleiva küla, Tartumaa 60522, Eesti vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Ostu sooritamisel kinnitab Tellija, et on tutvunud allolevate tingimustega.
1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Valgeanso OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Hinnad

2.1. Kõik www.valgeanso.ee e-poe hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Valgeanso OÜ e-poes märgitud tootehinnale lisandub transporditasu, kui kaup saadetakse tellijani posti teel. Tellides kauba Omniva või Smartpost pakiautomaati, lisandub kauba hinnale 6.70 eurot ühe kasti (38x64x39 cm) saatmise eest. Kui tellimus tuleb pakkida mitmesse kasti, lisandub arvele iga kasti eest transpordikulu. Kulleriga saatmise puhul lisandub 11.00 eurot ühe kuni 30 kg kaaluva paki eest. Kui klient tuleb tellimusele järele Valgeanso OÜ aiandisse, ei lisandu ostule transpordikulu.

3. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

3.1. Miinimumtellimust e-poes ei kohaldata. Igale tellimusele lisandub vastavalt tootegrupile ühekordne saatmiskulu.
3.2. Valgeanso OÜ e-poel on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; kauba kvaliteet on kannatada saanud; hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
3.3. Tellimuse vormistamiseks telefonis/e-kirja teel peab klient omama toote täisnimetust, väljendama oma soovi tarneviisi kohta ning edastama oma andmed.
3.4. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.4.1.   Ostukorv luuakse kui olete klikanud nupule „Lisa ostukorvi“. Klikates „ostukorvil“ näeb tellija kogu oma ostukorvi sisu koos tasutava summaga.

3.4.2.   Ostukorvis olevate kaupade arv ei ole piiratud ning kogust võib muuta. Tehtud muudatused uuenevad automaatselt. Ostukorvis tuleb valida sobiv tarneviis ning kulleri valikul sisestada tarneaadress ja vastuvõtja telefoninumber. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige nupule „Kinnita tellimus”.

3.4.3.   Enne tellimuse lõplikku kinnitamist peab Tellija veenduma, et sisestatud detailid nii valitud kauba kui ka Tellija andmete kohta on täpsed, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete häireteta kohale toimetamine.

3.4.4.   Nime- ja aadressi muudatustest tuleb viivitamatult teavitada e-kirjaga aadressile valgeanso@valgeanso.ee .
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) pärast ettemaksuarve tasumist.
3.6. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 9.00-16.00).

4. Toodete eest tasumine

4.1. Valgeanso OÜ e-poest tellimuse tegemise järel saadetakse tellija poolt edastatud e-maili aadressile ettemaksuarve. Ettemaksuarve on võimalik tasuda pangaülekandega arvel märgitud pangakontole.
4.2. Kui klient on valinud tellimuse kättesaamise Valgeanso OÜ aiandist kohapealt, on võimalik tasuda tellimuse eest kaubale järele tulles sularahas või pangakaardiga.
4.3. Ettevõtetel on võimalik saada tellimuse kohta arve, mille maksetähtaeg on 14 päeva.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Pärast Lepingu jõustumist toimetatakse tooted Tarbijale kohale Tarbija poolt tellimuse vormistamisel valitud tarneviisil.
5.2. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohale toimetamisel. Valgeanso OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.3.  Kui tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma ühendust, et täpsustada toodete kohale toomise aeg. Kullerfirma toimetab tooted tellimuse vormistamisel märgitud aadressile või pakiautomaati. Sihtkoha hilisem muutmine on tasuline – topelt postikulu, mille tasub Tellija, kui saadetis on tema sisestatud ebakorrektsete andmete tõttu valesse kohta väljastamisele saadetud (kui pakk on valesti adresseeritud Valgeanso OÜ süül, tasub ümbersuunamise kulud Valgeanso OÜ)
5.4. Klient on kohustatud teavitama Valgeanso OÜd asjaoludest, mis takistavad elusat taimmaterjali vastuvõtmast (raviasutuses viibimine, ärasõit jms).
5.5. Enne saadetise vastuvõtu allkirjastamist soovitame tungivalt kontrollida, et ei oleks olulisi vigastusi pakendil. Vastasel korral on ostjal õigus keelduda kaupade vastuvõtmisest. Palume vigastatud pakendiga tootest ja/või tellimuse mittevastavusest teatada elektronposti aadressile valgeanso@valgeanso.ee  või Valgeanso kontakttelefonile 5386 4998. Kullerfirma poolt vigastatud tooted asendatakse.
5.6.  E-poest tellitud kaubad väljastatakse kas posti teel (kulleriga või pakiautomaati) või kliendile aiandist ettevõtte lahtiolekuaegadel (T-R 10-18, L 10-14).

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Kõikidele Valgeanso OÜ e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Tellijal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada sidevahendi vahendusel (e-pood, e-post, telefonitellimus) ostetud kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab Tellija tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-posti aadressil  valgeanso@valgeanso.ee ning tagastama seejärel tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.
6.2. Tellimuse taganemise korral tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest.
6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Tagastatav toode peab olema komplektne ja elujõuline.
6.4. Tellijal tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
6.5 VÕS § 53 lg 4 punkt 4 sätestab, et 14 päevast taganemisõigust ei kohaldata sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti. Palume kõik pakid ja kullersaadetised vastu võtta esimesel võimalusel! Samuti tuleb taimed koheselt paki kättesaamise järel transpordipakendist eemaldada ning esimesel võimalusel kasvukohale istutada! Taimed on eluskaup, mida ei tohi jätta pakiautomaati seisma ning sellise tegevuse tagajärjel taimede kvaliteedi halvenemine ja/või taimede hukkumine ei saa olla põhjus ostust taganemiseks

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Tellija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijale müügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tingituna taimede õitsemise algusest on sordile mittevastavuse pretensiooni esitamise mõistlik aeg esimese õitsemise aeg.
7.2. Valgeanso OÜ ei vastuta:
7.2.1. Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest (valed agrotehnilised võtted, vale kasvukoha valik, taime murdmine/mudimine jms)
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tarbijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Valgeanso OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tarbija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. Pretensioone saab esitada e-maili aadressil valgeanso@valgeanso.ee või telefonil 5386 4998.
7.6. Toote defekti tuvastamisel palume saata defektse toote markeeringust ning tootest pildid valgeanso@valgeanso.ee. Pakendil oleva informatsiooni põhjal saab Valgeanso OÜ pretensiooni vastu võtta.

8. Vastutus

8.1. Valgeanso OÜ vastutab Tarbija ees ja Tarbija vastutab Valgeanso OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Valgeanso OÜ ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Valgeanso OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Valgeanso OÜ ei võinud ette näha.

9.Lisatingimused

9.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Värvitoonidide erinevused sõltuvad nii pildistamise hetke valgusest, kaamera režiimist, arvuti-  ja telefoniekraanide lahutusvõimest ja need ei saa kattuda üks ühele elus taime tonaalsusega.
9.2 Valgeanso OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Valgeanso OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
9.3 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Tarbija viimast külastust uuenenud. Seoses inimlike eksimustega või süsteemiriketega võib e-poe tooteinfos esineda ebatäpsusi. Oleme tänulikud, kui annate vigasest tooteinfost teada valgeanso@valgeanso.ee